Biohazard

Se zesnulou Helenkou Růžičkovou jsme se rozloučili v rodinném kruhu masných výrobků

Continue reading

Posted in Nepoezie | Tagged , | Leave a comment

Poněkud debilní inteligentní design

Inteligentní design je myšlenkový koncept, snažící se o popření neřízených a nahodilých procesů jakožto prvků formujících povahu vesmíru. Místo nich se pokouší prosazovat prvek „inteligentního designéra“ a nalézá inteligentní příčiny, určitý záměr, který byl vnesen do povahy světa a podílí se na jeho řízení. Nepředstavuje nic jiného než slepou touhu podstatné části moderního křesťanstva, takzvaných kreacionistů, vzepřít se čistě materialistickému pojetí světa, jakožto bezúčelného systému, v zásadě se ale jedná o neobratný útok na Darwinovu evoluční teorii, která je od svého zveřejnění velikým trnem v oku církve, protože člověka „snižuje“ na úroveň zvířete a upírá mu jeho božský původ udávaný Písmem svatým.

Continue reading

Posted in Článek | Tagged , , , , , | Comments Off on Poněkud debilní inteligentní design

Pingpongová kostnice

Mám chuť vzít bednu s několika tisíci pingpongovými míčky, lihovou fixu a kanagom, vypravit se s tím v noci do Sedlecké kostnice a všem lebkám vyrobit oči. Představte si ten údiv, když by ráno přišli první hosté. Co by se jim asi prohnalo hlavou při pohledu na tu neobvyklou inovaci? A následné vyšetřování. Bavili by se kriminalisté? Byli by pohoršeni? A pak ty novinové titulky: Neznámý člověk nalepil lebkám oči z pingpongových míčků, o důvodu lze jen spekulovat. Otřesný zločin! Lebkám v Sedlecké kostnici přes noc narostly oči! Groteskní reklama na pingpongové míčky, nebo jen hodně nevkusný vtip?

Continue reading

Posted in Nanopróza | Leave a comment

Je svět fraktál?

Fraktály jsou patrně nejsložitější útvary, které zkoumá současná geometrie. Mají velice pozoruhodné vlastnosti. Pokud se v rámci zkoumání zaměříme na určitý detail fraktálu a vizuálně ho přiblížíme, zjistíme, že topologická struktura celku se objevuje i v detailu a to nezávisle na tom, jak velký detail studujeme. Fraktály jsou soběpodobné. Vizuální povaha celku se v rámci sebe samé nekonečněkrát opakuje a při přibližování není možné dobrat se lokace, která by se z hlediska složitosti tvářila definitivní a dále se nevětvící. Může být celkem překvapující, že matematické předpisy používané ke generaci fraktálů, jsou vzhledem ke složitosti těchto útvarů někdy až směšně banální. Do matematiky nechci jako k tomu nekompetentní osoba v žádném případě zabíhat, na fraktály bych se rád zaměřil spíše z filosofického hlediska. Protože se ale jedná primárně o matematická jsoucna, tak je zřejmě slušné uvést si jejich definici. Věda definuje fraktál jako množinu, jejíž Hausdorffova dimenze je zásadně větší než dimenze topologická. Jsem si vědom toho, že tato strohá definice běžnému člověku absolutně nic neřekne (nebojte, mně taky nic neříká). Pokud bude někoho matematická stránka problematiky zajímat hlouběji, ten má k dispozici rozlehlé hlubiny internetu, které dovedou zodpovědět většinu smysluplných dotazů.

  Continue reading

Posted in Článek | Tagged , , , | Comments Off on Je svět fraktál?

Krásňoučké, miloučké, roztomiloučké!

My lidé jsme zvláštním živočišným druhem. Od ostatních tvorů nás odlišují spousty velmi specifických vlastností, se kterými není možné setkat se u žádných jiných organismů. Jednou z těchto vlastností je i absurdní chování, spočívající v projevech solidarity vůči méně pokročilým živočichům. Přemýšleli jste někdy, proč nám kočky, psi, papoušci, morčata, křečci, andulky, pískomilové a jim podobná stvoření připadají ve většině případů roztomilá? Proč máme tendence držet je v zajetí, ačkoliv z toho pro nás neplyne žádný zjevný užitek?

Continue reading

Posted in Článek | Tagged , , , , , | Comments Off on Krásňoučké, miloučké, roztomiloučké!

Altruismus neexistuje

Jako kdybych to už teď viděl. Mnozí mě budou proklínat, jiní na mě budou vystrkovat obnažené hýždě. Občas je to totiž jediná obrana vůči nám, zlým lidem, kteří s oblibou odhalujeme věci, které by oni rádi nechali nerozrýpané a zahalené rouškou mystična.

O co půjde dnes?

O to, že Altruismus neexistuje. Je to jen pojem. Vše živoucí je prosyceno čirým egoismem, jednobuněčnými řasami počínaje, pánem tvorstva konče. Všechno, co děláme, děláme jen pro vlastní prospěch, ačkoliv to na první pohled nemusí být ani trochu patrné. Ve vlastní prospěch dokonce dáváme peníze na charitu, ve vlastní prospěch se obětujeme pro potomstvo, ve vlastní prospěch věnujeme svému bližnímu jaterní štěp. Nevěříte mi?  Pokusím se to co nejjednodušeji vysvětlit.

Continue reading

Posted in Článek | Tagged , , , , , , | Comments Off on Altruismus neexistuje

Ukázka z knihy Nezahrada

Koupelna se zazděným oknem

Přiznám se vám, že naše koupelna mi odjakživa naháněla strašlivou hrůzu. Je to místnost tak depresivní, že už pradědeček, jehož ostatky se rozkládají v hnilobných vodách senkruvny, nechal zazdít její okénko, aby se do něj náhodou nemusel podívat, když kráčel okolo. Mnohem raději než v koupelně, jsem své mladické tělo zbavoval svrabu a nečistot v zahradním sudu pod okapem. Bylo skvělé vyjít si brzo ráno z domku, když ještě děda spal, a ponořit se do té nádherně ledové vody! Brr! To se hned člověku udělala husí kůže po celém těle a chtě nechtě se do sudu musel počůrat štěstím.

Continue reading

Posted in Povídka | Tagged | Comments Off on Ukázka z knihy Nezahrada

Ukázka z knihy Soma Secundarium!

Elektrické rozvody našeho domu zešílely. Lampa v předsíni divoce blikala, v plastových krabičkách zásuvek prskaly modré výboje vysokého napětí. Z kouře hořícího bakelitu mi slzely oči. Fritz stál přede dveřmi na schodiště, v rukou třímal těžký hřebíkový kanón. Podíval se na mě a popotáhl nudli, která se mu houpala pod nosem.

Continue reading

Posted in Povídka | Comments Off on Ukázka z knihy Soma Secundarium!