Paraziti paní Bláhové

Protentokrát budu stručný. Odpustím si zdlouhavý a vesměs nudný úvod, který stejně většina lidí bez okolků přeskočí. Nuže, bude to nesmírně zábavné. Za největší blud, na který jsem během posledních dvou měsíců narazil, pokládám přesvědčení o tom, že za většinu běžných  onemocnění moderního člověka může přítomnost vnitřních parazitů v jeho organismu.

Žijeme v době  vypočítavosti, stupidity a šarlatánství. Zoufalí onkologičtí pacienti se nechávají okrádat takzvanými alternativními léčiteli. Raději odmítnou osvědčenou léčebnou metodu, založenou na vědeckých poznatcích, aby z rukou šarlatána přijali doušek vody s vlastní rozpuštěnou slinou ve víře, že se tím vyléčí jejich metastázy. Poměrně frekventovaně teď narážím na články, ve kterých „na slovo vzatí odborníci“ dávají do souvislosti výskyt nejrůznějších nemocí s přítomností vnitřních parazitů v lidském organismu. Pár z nich jsem si přečetl a nestačil se divit, čemu všemu jsou dnes lidé schopní uvěřit a jakým nebezpečným individuím svěří do rukou péči o své zdraví.

Přejdu rovnou ke konkrétnímu příkladu. Inženýrka Hana Bláhová je pokládána za takzvanou specialistku na detoxikační medicínu. Je autorkou mnohých  publikací a článků, na kontě má desítky oklamaných a ošizených důvěřivců. Podle této léčitelky jsou za většinu lidských nemocí zodpovědní vnitřní parazité. Ano, jedná se o onu dámu, která léčí rakovinu podáváním odčervovacích přípravků, možná jste na zmínku o ní už někdy dřív narazili.

Na internetu je k přečtení jeden autorčin text. Jedná se o často citované a odkazované dílo. Přečetl jsem si ho a trochu se nad některými jeho místy pozastavil.

 

Hana Bláhová – paraziti

 

Článek na první pohled může působit přesvědčivě. Jedná se však o demagogický a manipulativní výplod člověka, obracejícího naruby obecně známé skutečnosti. Doporučuji prostudovat samotnou jeho strukturu a členění. Část textu má vždy čistě pozitivistický charakter, zakládá se na obecně známých a nezpochybnitelných faktech. „Konzumentovi” předkládá důvěrně známé a nezpochybnitelné, aby na ně vzápětí navázala nějaká zhovadilá a pavědecká myšlenka. Důvěřivým laikem lze přirozeně velice snadno manipulovat. Laik  nemá zkušenosti, takzvaně zabírá na kaskádu odborných termínů a latinských názvů, autorka se v jeho očích díky nim stává důvěryhodnou (Všichni si jistě vzpomenou na slavný Moribundus v Dařbujánovi a Pandrholovi). Pokud si ale uvedený text přečte někdo, kdo alespoň letmo přičichl k parazitologii a obecné biologii, uvědomí si okamžitě, o jak hloupý výplod ve skutečnosti jde.

Pozastavím se nad několika málo body, hovořící úplně za všechno:

–          Hned na první stránce jsem objevil zajímavý termín – „vrozená borelióza.“ Nikdy jsem o něčem podobném nezaslechl ani zmínku, tak bylo třeba doplnit znalosti. Vyhledal jsem si vědecké články na téma „congenital borreliosis“ a dle očekávání nenašel nic. Situace byla přirozeně úplně jiná, když jsem použil google a zadal „vrozená borelióza“. Okamžitě na mě vyskočily odkazy na různé ezotericko-šarlatánské internetové stránky. Přirozeně. Takzvaná vrozená borelióza je momentální trendy-nesmysl. Snad jen pro rýpaly dodávám – pokud matka během těhotenství onemocní lymskou boreliózou, je teoreticky možné, aby nemoc nějakým způsobem postihla i plod, ale v tomhle případě nejde o dědění choroby.

–          Na druhé straně článku jsem narazil na cosi opravdu bizarního. Paní Bláhová dovede, jak sama píše, „měřit autoimunitu“ a taky v rámci konkrétního  tělesného okrsku (jak jsem to alespoň pochopil) počítat viry a bakterii. K tomu jí je nápomocen přístroj s názvem SALVIA. Jedná se o jedno z  mnoha podvodných zařízení v hodnotě několika set korun, prodávané za nějakých dvanáct až patnáct tisíc. O principu, na němž zařízení funguje, jeho tvůrci záhadně mlčí – jak by taky ne, když jde vlastně jen o plastovou rekvizitu s několika málo světelnými diodami. Přečíst si o něm můžete zde:

http://instinkt.tyden.cz/rubriky/ostatni/reportaz/obchod-s-falesnou-nadeji_26525.html

Salvia

–          Třetí strana článku přichází s novými fantastickými fakty ze života roupu dětského. Roup, podle paní Bláhové, dovede vniknout přes hemoroid do krevního řečiště a jím se pak pohybovat po celém těle. To vede k mnohým zajímavým jevům. Například k tvorbě metabolických usazenin na stěnách cév, zánětům karpálního tunelu a hlavně – k ucpávání žlučovodu, což je poté „na ultrazvuku vyhodnoceno jako drť.“ Citace přirozeně nikde.

–          Další perlička se týká „toxinu škrkavek.“ Léčitelka nejspíš někde narazila na zmínku o askaradinu, což je látka, která se uvolňuje z těl těchto parazitů, pokud uhynou a začnou se rozkládat. Jde skutečně o toxin, který působí lokální paralýzu hladkého svalstva.  Autorka však askaradinu přisuzuje navíc vlastnost vyvolávat depresivní stavy. Jak na to přišla, můžeme jenom spekulovat.

–          Rovněž velice exoticky působí teorie o původu Parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy a epilepsie. Za tyto nemoci údajně může mechanická činnost škrkavek – pravděpodobně přímo uvnitř dutiny lebeční, autorka to nijak blíže nespecifikuje, ale nepředpokládám, že je to myšleno nějak jinak.

–          Poslední fantasmagorická představa, která si zaslouží být zmíněna, se týká postupné ztráty zraku při roztroušené skleróze. Paní inženýrka ho přisuzuje pomalé kumulaci vajíček různých parazitů v nitru oční koule. Věta „očař samozřejmě nic nenajde,“ vyvolává napůl zděšení, napůl pobavení.

A tohle je jen špička ledovce. Celý text je doslova naditý spoustou dalších nonsensů a bludů. Netřeba podotýkat, že jsem nenalezl jedinou citaci nebo odkaz na vědeckou studii, která by myšlenky paní inženýrky mohla podložit. Lze předpokládat, že drtivá většina informací o parazitárních infekcích, se kterými paní Bláhová pracuje, jsou pouhé autorčiny smyšlenky. Osobně se domnívám, že za celou parazitární konspiraci paní Bláhové může paranoidní představa lidského těla coby živné půdy nejrozmanitějších parazitů, za níž může četba parazitologických článků a publikací. Vzpomněl jsem si na psychiatra profesora Vondráčka a jeho pozastavení nad chováním halucinantů v případě orgánových halucinací.

„Je přirozené, že nemocný, který své halucinace považuje za realitu, také na ně reaguje, brání se jim, koná různá opatření, atd. Když se halucinace začnou u nemocného objevovat, hledá vysvětlení, kdo mu je dělá a jak mu je dělá. Vysvětlení závisí na znalostech a vědomostech nemocného, které opět závisí na současné kulturní a civilizační vyspělosti. Během svého padesátiletého lékařského působení jsem zaznamenal ve výkladu halucinací změny: ubývá výkladu náboženského a přibývá výkladu technického. Jakmile se objevil rozhlas, nemocní jej použili k výkladu, když se objevil radar, také jej nemocní použili k výkladu. Stále ještě se však vyskytují výklady okultní, telepatické, dále hojně hypnotické. Několik roků se u nás vyšetřuje elektroencefalografem, a již se objevují výklady, že mu to dělají „elektroencefalografisti“ pomocí elektroencefalografu atd. U primitivních lidí a dříve i u nás cítil žábu, hada v žaludku, nyní cítí spirochéty, jak se jim prodírají tkání, apod., mají tasemnici, která se rychle rozmnožuje, a tasemničky prolézají jejich tělem.“ (Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, Vladimír Vondráček & František Holub, Columbus 2003)

Ano, větším problémem, než „promořenost obyvatelstva vnitřními parazity,“ bude spíš nějaká duševní aberace v případě paní léčitelky Bláhové. Lituji všechny její pacienty.

 Hana Bláhová

Vyšinutá a nebezpečná paní inženýrka Bláhová je ve skutečnosti jen pouhým následovníkem mnohem větší a nebezpečnější “hvězdy” alternativní medicíny, Mudr. Josefa Jonáše, často citovaného “znalce” na celostní medicínu a objevitele tzv. metody kontrolované detoxikace, za kterou mu v roce 2008 český klub skeptiků udělil cenu bludný balvan.

Je smutné, že oba dva tito šarlatání, jak paní Bláhová, tak pan doktor Jonáš, platí za odborníky na slovo vzaté, často pořádají přednášky a meetingy, internet je zaplavený jejich slohovými pracemi a nedej bože, aby si je někdo dovolil kritizovat mezi jejich příznivci. Takový drzoun se potáže se zlou.

Podobných léčitelů operuje momentálně v ČR několik desítek, ne-li stovek. Jde vesměs o titulované hlupce, kteří se pokouší léčit lidské tělo bez znalostí jeho skutečného fungování.

Co mě naplňuje pocitem rozmrzelosti, je to, že mezi léčiteli sem tam narazíme i na skutečné lékaře, kteří se nechali infikovat myšlenkami alternativní medicíny nebo homeopatie. Takoví lékaři jsou schopni doporučit nebo přímo předepsat svým pacientům destilovanou vodu místo antibiotik a – což je skutečně tristní – skálopevně věřit v odůvodněnost a smysluplnost svého počínání. Tito lékaři (je otázkou, jestli je vůbec správné je jako lékaře označovat) jsou nebezpeční ještě z dalšího hlediska. Stávají se ikonami v očích ostatních (těch “nestudovaných”) léčitelů, kteří díky nim mohou spokojeně tvrdit, že konkrétní  metoda, kterou oni užívají, užívá i tamten onen známý pražský lékař, absolvent tamté oné lékařské fakulty. Toto pak propůjčuje postupům a metodám alternativní medicíny falešný  punc důvěryhodnosti.

kámen bláznů

 

Update 13.2.2015

Biolog a skeptik Roland Oravský, redaktor webu Lovci Šarlatánů, problematiku, kterou se zaobírá tento text, velice obsáhle a srozumitelně zpracoval ve svém vlastním článku Paraziti paní Bláhové. Tímto mu děkujeme, posíláme pozdrav a všechny případné rozzuřené “neexistujících parazitů zázračně zbavené” (myšleno podvedené) odkazujeme SEM!

Update 15.6.2018

Český klub skeptiků udělil dne 23.3.2018 Haně Bláhové stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2017. Důvodem byl “Matoucí přístup k parazitologii a návazným oblastem.” Paní inženýrka krátce po oznámení o udělení proslulé anticeny v tichosti odstranila svůj web. Klubu skeptiků děkujeme a Haně Bláhové gratulujeme.

Více ZDE

Případné polosvéprávné komentující neschopné zdržet se urážek a vulgarit, bych rád poprosil, aby do svých diskuzních příspěvků zbytečně neinvestovali energii, veškeré vaše sprosťárny jsou instantně skartovány a mizejí v hlubině virtuálního zapomnění 🙂

About Nezahrada

Jsem nezahradník. Nezahradničím. Je to poněkud mlhavě neurčitá činnost a nelze se o ní více rozepsat...
This entry was posted in Článek and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Paraziti paní Bláhové

 1. Simona says:

  Souhlasím s tím, že podnikání paní Bláhové je velmi pochybné. Nemohu si pomoci, ale dle mého osobního názoru, na mě paní Bláhová působí jako obyčejná podvodnice. Vždyť přístroj Salvia, který ona používá, je prokázaný podvod, o tom není sporu. A taky rozhodně není pravda, že příčina většiny nemocí je v parazitech, nikdy nic takového nebylo prokázáno.

 2. Honza says:

  Díky.
  Mám sice nějakou tu zdravotní potíž, ale po přečtení těch šíleností jsem se i já začal přímo děsit – je to psané poměrně věrohodně a vypadá to opravdu logicky a pravdivě – ještě, že jsem si dal tu práci a začal místo hledání, kde sehnat “přístroje a léčiva”, začal raději hledat do jaké míry může to může být reálné !

 3. Dagmar says:

  Zdravím, jsem zdravotník, takže termín vrozená borelioza mě skutečně nadzvedla. Tak jako předchozí autoři jsem nikde nenarazila na tento nesmyslný termín. Přenesená z nakažené matky na dítě ano, ale vrozená? Bože!!!! Totéž roup dětský….měla jsem jimi promořené děti ze školky, stačilo Pyrvinium a bylo po všem a když roup přeleze do jiného otvoru, tak je to taková bolest, že by to nikomu neuniklo. Hlavně už jeho rozmnožovací akt…potřebuje k tomu tlusté střevo, nikoliv krevní řečiště…tam by bídně zhynul sám od sebe. Nejhorší na tom je, že ze svého okolí znám několik pomatenců, kteří tomu bezvýhradně věří a investují do svého uzdravení nemalé prostředky. Blahoslaveni chudí duchem, neboli na lidské blbosti se dají trhnout nemalé peníze.

 4. Jakub says:

  V našich zeměpisných šířkách mají nějakého parazita v těle maximálně dvě procenta lidí. Paní Bláhová však tvrdí, že parazity máme všichni. Tedy logicky, dle mého názoru je paní Bláhová lhářka. A přístroj SALIVA, který tahle šarlatánka používá, je PODVOD.

 5. Ludmila says:

  Jsem naštěstí už bývalá pacientka paní Bláhové. Její přístroj Salvia mi údajně naměřil spoustu nemocí a já jí bezmezně důvěřovala. Ochotně jsem si od ní kupovala Jonášovy kapky, na internetu pak odčervovací prášky, každou návštěvu u ní jsem platila a o benzínu a promrhaného času do Brna ani nemluvě, zkrátka stálo mě to spoustu peněz a nebylo to vůbec k ničemu. Potíže trvaly stále. Tak jsme se rozloučily. Pomohl mi až léčitel u nás ve městě a nestálo mě to skoro nic. Tak toto je má zkušenost. Již nikdy více. Jen je mi líto lidí, kteří v ní mají důvěru a dopadnou jako já.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.