Dnes z Vás udělám jasnovidce!

Dne 24.11.2012 jsem na svém facebookovém profilu vyvěsil toto oznámení:

“Už delší dobu se zabývám numerologií. Osvojil jsem si takzvanou metodu čtyř cifer. Potřeboval bych si ji otestovat. Pokud máte někdo zájem, můžu vám do dvaceti minut sestavit – přirozeně zdarma – osobní numerologický profil. NEJEDNÁ SE O VTIP!”

Téměř okamžitě se mi ozvalo několik zájemců. Mezi prvními byli přirozeně skeptici, kteří se domnívali, že na ně šiji habaďůru, že se chvástám, a že něčeho takového nebudu schopen. Pustil jsem se pilně do práce a vyhověl postupně úplně každému ze zájemců. Každému jednomu jsem sestavil numerologický profil (výčet základních charakterových vlastností). Jaký div! Naprosto každý byl ohromen, jak moc se můj odhad blíží pravdě.  Nikdo nerozuměl tomu, jak to dělám, a všichni chtěli přirozeně vědět, na čem přesně je moje metoda založená. Do dvou hodin jsem vystavil celkem šestadvacet numerologických profilů. Kdybych si za každý profil účtoval, řekněme, padesát korun, vydělal bych si poměrně zajímavou částku.

Slíbil jsem, že druhého dne se s vámi o své zázračné schopnosti podělím. Proč ne? Proč bych jenom já měl mít tyto úžasné jasnovidecké schopnosti? Tak pojďme na to.

esoterik

Předně je třeba zmínit, že stejný, realitě zázračně přesně odpovídající charakterový profil, bych dokázal vystavit například na základě otisku papilárních linií palce levé ruky. Stejně dobře by posloužila kávová sedlina. Nebo kresba. Nebo grafický záznam tepové frekvence. Nebo chomáč pubického ochlupení. Zkrátka, doplňte si co chcete a klidně dejte prostor fantasii. Moje metoda, jak jste už pochopili, není založena na žádných číslech, s numerologií nemá společného absolutně nic. Pravda je taková, že ani kdybych neměl žádné údaje o tom, komu profil vystavuji, byl bych pořád stejně strašidelně přesný.

Tak v čem to je?

Ti, kdo se mého – teď už to musím přiznat – experimentu zúčastnili, budou pravděpodobně hrozně zklamaní. Všichni obdrželi totiž zcela totožný text. Zde je jeho znění:

“Jsi značně kreativní, máš kladný vztah k hudbě. Máš také velkou potřebu, aby tě druzí lidé měli rádi a obdivovali. Máš tendenci být sebekritický. Máš mnoho nevyužitých schopností, které jsi zatím nevyužil ke svému prospěchu. Máš určité osobnostní slabiny, jsi ale zpravidla schopen je kompenzovat. Tvé sexuální nastavení ti přináší problémy. Disciplinovaný a sebekontrolující se na povrchu, máš tendenci být uvnitř znepokojený a nejistý. Občas máš vážné pochybnosti, zda jsi učinil to správné rozhodnutí nebo udělal správnou věc. Dáváš přednost do určité míry změně a rozmanitosti a stáváš se nespokojeným pokaždé, když jsi omezován zákazy a omezeními. Ceníš si toho, že jsi nezávislý ve svém myšlení a nepřijímáš tvrzení druhých bez dostatečného důkazu. Zjistil jsi, že není rozumné být příliš upřímný v sebeodhalování se druhým. Občas jsi extrovertní, přátelský, družný, zatímco jindy jsi introvertní, ostražitý, rezervovaný. Některé tvé aspirace mají sklon být dost nerealistické. Bezpečí je jedním z tvých hlavních životních cílů.”

Za zázračnou “přesnost” vystaveného profilu může takzvaný Barnumův efekt, pojmenovaný podle známého amerického majitele cirkusu, Phinea Tailora Barnuma, mistra hypnózy a psychologické manipulace. Barnumův efekt je založen na podvědomé sebeklamné psychické reakci, kdy lidský jedinec považuje velmi obecně podané popisy své osobnosti, za dokonale přesně korespondující s jeho představou o sobě samém. Podstata fenoménu spočívá v subjektivní validizaci předkládaných informací, v sebeklamu a selektivním myšlení. Jev se týká víceméně každého z nás. Pokud bych měl citovat ze  skeptického slovníku profesora Jiřího Heřta, tak “Potřeba takového sebeklamu je větší u osob nejistých, neurotických a nacházejících se v kritických situacích, hledajících naději.” (konec citace)

barnum

Za mou vysokou úspěšnost při “sestavování profilů” mohl mimo jiné i způsob, jakým jsem svou nabídku prezentoval. Zájemce o sestavení profilu musel chvíli počkat, než bude text “hotový”, ačkoliv ten byl přirozeně sepsán už před samotným začátkem experimentu. Často jsem se také předem omlouval, pokud nebudu dostatečně přesný. Vytvořil jsem dojem určité serióznosti a věrohodnosti, což je předpokladem pro pozitivní přijetí manipulativního materiálu. Nikdo z testovaných se neuchýlil ke kritickému myšlení a nepokusil se text zpětně analyzovat. Neudělal to, protože jednoduše nemohl. Pokud by tak ale učinil, zjistil by, že se jedná o velice chatrnou konstrukci, neobsahující absolutně žádné hodnotné informace, pouze obecné prázdné plkání.

Uvedený univerzální text je sestavený z útržků zcela nesouvisejících horoskopů. Nejedná se o mé dílo, ale o překlad anglického textu, který byl v roce 1949 použit americkým psychologem Bertramem R. Forerem (Barnumův efekt je po tomto vědci často nazýván efektem Forerovým) při experimentu, který jsem se rozhodl do jisté míry zopakovat na facebooku se svými přáteli. Text jsem zkusmo doplnil větou o kreativitě a hudbě, ta není původní. Tato změna se však na jeho účinku ani trochu nepodepsala. Spíš naopak. Přirozeně je možné použít jakýkoliv jiný vhodně působící text.

Barnumův efekt je už celá staletí využíván takzvanými věštci, médii, astrology a jinými podvodníky, kteří jeho prostřednictvím tahají peníze z důvěřivců. I když možná máte pocit, že nejste manipulovatelní, tak jste. Jste velice snadno manipulovatelní. Dokonce i prostřednictvím svých počítačových monitorů.

Tímto se omlouvám všem, které jsem si dovolil povodit za nos. Mám Vás rád a bylo to pro vaše dobro 🙂 Nepochybuji o tom, že od tohoto okamžiku přestáváte věřit veškerým ezoterickým habaďůrám. Horoskopy a jim podobné okultní záležitosti jsou zkrátka kapitální békoviny, sloužící jedinému účelu.  Nyní můžete Vy sami aplikovat nové poznatky! Vystřelte si ze svých blízkých!

bitch please

About Nezahrada

Jsem nezahradník. Nezahradničím. Je to poněkud mlhavě neurčitá činnost a nelze se o ní více rozepsat...
This entry was posted in Článek and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.